علی زند وکیلی - گل سرخ
علی زند وکیلی – گل سرخ
پخش آنلاین آهنگ علی زند وکیلی – گل سرخ

Ali Zand Vakili – Gole Sorkh

متن آهنگ گل سرخ از علی زند وکیلی

پس از من یاد یک انسان
همیشه با تو خواهد بود
غم یک روح سرگردان
همیشه با تو خواهد بود
اتاق پاک قلبت مال من شاید نبود اما پس از من یاد یک مهمان همیشه با تو خواهد بود
گل سرخ عزیر من به هر گلخانه ای باشی بدان رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود
تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود
گل سرخ عزیر من به هر گلخانه ای باشی بدان رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود
تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود
تو در آغوش من خورشید بودی ای شب دریا نگاه مرد کوهستان همیشه با تو خواهد بود
به دستت میسپارم چشمهای اشکبارم را گل زیبای من باران همیشه با تو خواهد بود
گل سرخ عزیر من به هر گلخانه ای باشی بدان رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود
تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود
گل سرخ عزیر من به هر گلخانه ای باشی بدان رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود
تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود

علی زند وکیلی – گل سرخ

نام خواننده: علی زند وکیلی
نام انگلیسی خواننده: Ali Zand Vakili
نام آهنگ: گل سرخ
نام انگلیسی آهنگ: Gole Sorkh
مدت زمان آهنگ: ۲۸۵ ثانیه
علی زند وکیلی - روسری آبی
علی زند وکیلی – روسری آبی
پخش آنلاین آهنگ علی زند وکیلی – روسری آبی

Ali Zand Vakili – Roosari Abi

متن آهنگ روسری آبی از علی زند وکیلی

علی زند وکیلی – روسری آبی

نام خواننده: علی زند وکیلی
نام انگلیسی خواننده: Ali Zand Vakili
نام آهنگ: روسری آبی
نام انگلیسی آهنگ: Roosari Abi
مدت زمان آهنگ: ۲۱۹ ثانیه