چارتار - آوازه خوان
چارتار – آوازه خوان
پخش آنلاین آهنگ چارتار – آوازه خوان

Chaartaar – Aavaazeh Khaan

متن آهنگ آوازه خوان از چارتار

رهایی تا پَر کشیدن ، جز پیوندت ندارم
من رویایی رها تر ، از لبخندت ندارم
تا کِی قفس و غم و دلسردی
منو عادت شبگردی ، تو بگو
آوازه خوانی را ، این سعیِ فانی را
در کوچه ات هر شب برپا کردم
شاید فقط شاید ، قلبت به رحم آید
اما چه بی مرحم برمیگردم
به سمتِ دردم
این شعرِ بی سر با ماهِ من از شب
حرفی نزن ، در گوشِ او نگو
باری دگر تر شد چشمانِ من
آوازه خوانی را ، این سعیِ فانی را
در کوچه ات هر شب برپا کردم
شاید فقط شاید ، قلبت به رحم آید
اما چه بی مرحم برمیگردم
به سمتِ دردم

چارتار – آوازه خوان

نام خواننده: چارتار
نام انگلیسی خواننده: Chaartaar
نام آهنگ: آوازه خوان
نام انگلیسی آهنگ: Aavaazeh Khaan
مدت زمان آهنگ: ۲۴۰ ثانیه