سالار عقیلی - ۱۱ ستاره
سالار عقیلی – ۱۱ ستاره
پخش آنلاین آهنگ سالار عقیلی – ۱۱ ستاره

Salar Aghili – 11 Setareh

متن آهنگ ۱۱ ستاره از سالار عقیلی

ای جانو ای جانان ای عشق جاویدان من نامت طنین انداز شد ایران من ایران من
تاریخ از روز ازل شعری که میخواند تویی
آن سوی برد و باختها نامی که میماند تویی
ایران با تو هم پیمان شدن زیباست عشق تو در سینه پابرجاست
با تو فردا شکل یک رویاست
ایران ای صدای سرخ آزادی عاشقی را یاد ما دادی
با تو هستم در غمو شادی
باید که در هیاهو گل کرد چون سیاوش ققنوس میتوان شد در شعله های آتش
در پیچو تاب طوفان دریای سربلندیم
از موجها بپرسوید با صخره چن چندیم
بعد از هزار و یک شب با همتی دویاره در صحنه میدرخشیم با یازده ستاره
ایران با تو هم پیمان شدن زیباست عشق تو در سینه پابرجاست
با تو فردا شکل یک رویاست
ایران ای صدای سرخ آزادی عاشقی را یاد ما دادی
با تو هستم در غمو شادی ایران

سالار عقیلی – ۱۱ ستاره

نام خواننده: سالار عقیلی
نام انگلیسی خواننده: Salar Aghili
نام آهنگ: ۱۱ ستاره
نام انگلیسی آهنگ: ۱۱ Setareh
مدت زمان آهنگ: ۲۰۳ ثانیه